Bonifatius-bode

Bonifatius Bode

De Bonifatius Bode is het blad van onze kerkgemeente. Dit blad verschijnt 4x per jaar: voor het Paasfeest, voor de Pinksteren, voor de startzondag en voor het Kerstfeest.

De inhoud bestaat uit een thema over de te vieren feesten en activiteiten, nieuwtjes van de kerkgemeenschap. Alle mensen die ingeschreven staan in het register ontvangen dit blad rondgebracht door een aantal vrijwilligers.

De redactie bestaat uit 5 personen en de kopij kan worden ingeleverd bij: joukjebakker@@telfort.nl.

De laatste versie van de Bonifatiusbode vindt u HIER in de Pdf-bestand.