Kerkenraad

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Olde-en Nijeberkoop bestaat uit de volgende  10 personen:

 • Preses: dhr. J.B. van Elp
 • Scriba: mevr. J.Sijens Bosma
 • Predikant: ds G.Martens
 • Ouderling: mevr. M.Meijer- van Haeringen
 • Ouderling: dhr S.Been
 • Ouderling: mevr J.Bakker-de Haan
 • Ouderling met bijzondere opdracht: Marina Jansen
 • Ouderling/kerkrentmeester: dhr D.Sijens
 • Diaken: Vacature
 • Diaken: mevr M.Keuning
 • Diaken: dhr H. de Haan

De kerkenraadsleden zijn onbezoldigd. De predikant wordt betaald uit de landelijke predikantenkas van de Protestantse Kerk Nederland.