Diaconie

Contactpersoon voor de Diaconie is:

Mevr. G. Amoureus

E-mail:  greamoureus@gmail.com