Kerkrentmeesters

Voor verhuur Kerk en Consistorie:

J.B. van Elp   e-mail:  jbvanelp@hotmail.com

 Financiën en administratie:

D.Sijens email: douwe.ds@gmail.com