Predikant

De predikant van de Protestantse Gemeente Olde-en Nijeberkoop is:

 

Ds.G.Martens

Te bereiken voor bijzondere gevallen onder telefoonnummer 0513-542136