Scriba

Scriba van de Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop is:

 

Mevr. J. Sijens –Bosma,

Te bereiken onder telefoonnummer 0516-850180

e-mail: pkn.oldeberkoop@gmail.com