Kerkenraad

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Olde-en Nijeberkoop bestaat uit de volgende personen:

  • Preses/diaken: mevr. M. Keuning
  • Scriba: mevr. J. Sijens-Bosma
  • Predikant: ds. G. Martens
  • Ouderling: dhr. S. Been
  • Ouderling: mevr. J. Bakker-de Haan
  • Ouderling met bijzondere opdracht: mevr. M. Jansen
  • Ouderling/kerkrentmeester: dhr. D.Sijens
  • Diaken: mevr. A. de Vries
 • Diaken: vacature
 • Ouderling/kerkrentmeester: vacature
 • Ouderling: vacature
 • Scriba (per april 2019): vacature

De kerkenraadsleden zijn onbezoldigd. De predikant wordt betaald uit de landelijke predikantenkas van de Protestantse Kerk Nederland.