Baten, Lasten, Begroting

BATEN Begroting 2017 Begroting 2016 Rekening 2015 Begroting 2015
80 Baten onroerende zaken €           10.000,00 €               8.200,00 €           11.010,00 €               7.500,00
81 Rente-baten en dividenden €           15.500,00 €           19.000,00 €           16.382,00 €             19.000,00
82 Opbrengsten uit rechten €                           –
83 Bijdragen levend geld €           17.500,00 €           17.950,00 €           18.090,00 €             18.500,00
84 Door te zenden collecten €                           –
85 Subsidies en bijdragen €               6.000,00 €               6.000,00 €               6.000,00 €               6.000,00
Totaal a €           49.000,00 €           51.150,00 €           51.482,00 €             51.000,00
LASTEN
40 Lasten kerkgebouwen excl. Afschrijvingen €           18.150,00 €           15.200,00 €               8.797,00 €               6.000,00
41 Lasten overige onroerende zaken €               2.850,00 €               3.750,00 €               1.855,00 €               2.000,00
42 Afschrijvingen €                           –
43 Pastoraat €           46.313,00 €           47.250,00 €           46.022,00 €             47.500,00
44 Lasten kerkdiensten/Muziek/Kindernevendienst €               4.100,00 €               4.300,00 €               2.706,00 €               3.000,00
45 Verplichtingen andere organen €               3.210,00 €               2.945,00 €               3.065,00 €               2.400,00
46 Salarissen en vergoedingen €                 800,00 €               1.400,00 €                 714,00 €               1.300,00
47 Kosten beheer en administratie €               3.250,00 €               2.850,00 €               3.137,00 €               4.300,00
48 Rentelasten €                           –
Totaal b €           78.673,00 €           77.695,00 €           66.296,00 €           66.500,00
Saldo a – b €       29.673,00- €       26.545,00- €       14.814,00- €       15.500,00-