Baten, Lasten, Begroting

BATEN Begroting 2018 Begroting 2017 Rekening 2017 Begroting 2016
80 Baten onroerende zaken €           10.000,00 €               10.000,00 €           9.521,00 €               8.200,00
81 Rente-baten en dividenden €           13.000,00 €           15.500,00 €           17.922,00 €             19.000,00
82 Opbrengsten uit rechten €                           –
83 Bijdragen levend geld €           18.000,00 €           17.500,00 €           20.300,00 €             17.950,00
84 Door te zenden collecten €                           –
85 Subsidies en bijdragen €                           – €               6.000,00 €               6.000,00 €               6.000,00
Totaal a €           41.000,00 €           49.000,00 €           53.743,00 €             51.150,00
LASTEN
40 Lasten kerkgebouwen excl. Afschrijvingen €           13.100,00 €           18.150,00 €               10.965,00 €               15.200,00
41 Lasten overige onroerende zaken €               400,00 €               2.850,00 €               1.543,00 €               3.750,00
42 Afschrijvingen €                           –
43 Pastoraat €           45.600,00 €           46.313,00 €           45.530,00 €             47.250,00
44 Lasten kerkdiensten/Muziek/Kindernevendienst €               1.250,00 €               4.100,00 €               1.201,00 €               4.300,00
45 Verplichtingen andere organen €               2.900,00 €               3.210,00 €               2.237,00 €               2.945,00
46 Salarissen en vergoedingen €                 1.000,00 €               800,00 €                 1.332,00 €               1.400,00
47 Kosten beheer en administratie €               2.450,00 €               3.250,00 €               2.715,00 €               2.850,00
48 Rentelasten €                           –
Totaal b €           66.700,00 €           78.673,00 €           65.523,00 €           77.695,00
Saldo a – b €       25.700,00- €       29.673,00- €       11.780,00- €       26.545,00-