Kerkbalans

Aktie Kerkbalans 2019 – Geef voor je kerk

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Kerkbalans Oldeberkoop 2018

Hier volgt een verslag.

Het college van Kerkrentmeesters