Kerkbalans

 

Aktie Kerkbalans 2017

Voor de aktie Kerkbalans van 2017 is het thema Mijn kerk verbindt.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Wat is Kerkbalans:

“Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest. Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn kerk nodig.” (Jasper 24)

 Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Kerkbalans

Door de inzet van een aantal mensen is alles weer in orde. Enveloppen uitgedeeld maar ook weer opgehaald. Daarna alles opgeteld en nu is bekend hoeveel er opgehaald is.

Auke Mennega heeft alles secuur onder controle en het is geweldig wat hij ook dit jaar weer allemaal gedaan.

De retour enveloppen laten een stand zien van € 12.844.

De leden die automatisch hun bedrag over maken zijn daar niet in opgenomen.

Als we de automatische bijdrage meerekenen komen we uit op een bedrag van € 14.679,00

Dat is € 100,00- minder dan in 2016 daadwerkelijk is binnengekomen.

Wij mogen dankbaar zijn voor dit resultaat wat we hard nodig hebben om alles te kunnen organiseren binnen onze Kerkgemeente.

Als laatste willen wij u allen hartelijk danken voor uw bijdrage ook de mensen die voor de enveloppen hebben gezorgd bedankt.

Het college van Kerkrentmeesters