Nieuwsbrief

Kort nieuws….
 

Kerkdiensten: 5-nov 9.30 u G. Martens 12-nov 9.30 u K.T.S. Nicolay-Br. Heerenveen 19-nov 9.30 u D.J. Deuzeman Heerenveen 26-nov 9.30 u G. Martens 3-dec 9.30 u E.N. Kronemeyer Beetsterzwaag

Collectes                                                                    Bloemen: 8 oktober Israelzondag Nes Ammim                        familie van der Bijl, Molenbosch 8 15 oktober Wereldvoedseldag                                  mevrouw Dracht, Molenhoek 57 22 oktober Project Terre des Hommes                    Pim Looper, Grietmansstraat 29 oktober Nederlandse bijbelgenootschap bijbelzondag kinderen in China een prentenbijbel.

Bladruimen: De komende periode zal Caparis in overleg met plaatselijk belang de bladeren tegen de ringmuur blazen. Al naar gelang de blad oogst zullen deze eind november of begin december dor vrijwilligers over de ringmuur worden geworpen.

Bloemen: Iedere zondag morgen gaat er een boeket bloemen naar iemand. Dit kan om verschillende redenen. Graag horen we van u adressen waar we een boeket bloemen kunnen bezorgen als een groet van onze kerkelijke gemeente. U kunt deze adressen aan de kerkenraad doorgeven.

Website: De website van onze gemeente ( http://www.pg-olde-nijeberkoop.nl ) is onlangs weer aangepast naar de normen van de ANBI wetgeving. Ook kunt u hier oa een PDF bestand  van de Bonifatius Bode vinden en het preekrooster

Lood poort gebouw: De komende tijd zal het lood wat onlangs van het poortgebouw werd ontvreemd door  Houwer Jansen worden terug geplaatst. Na overleg is er gekozen voor een loodvervanger.

Kerstfeest KND: Om alvast in uw agenda te noteren het kinder kerstfeest zal dit jaar plaats vinden op zondagmiddag 17 december om 16.00 uur. Naast het uit beelden van het kerstverhaal en het lezen van het kerst evangelie zal veel aandacht zijn voor muziek en zang.

Emailadres : Er is een lijst geweest waarop emailadressen ingevuld kunnen worden voor het digitaal ontvangen van het “kort nieuws” en andere belangrijke berichten. Indien u nog graag in deze mailingen meegenomen wil worden en niet in de gelegenheid bent geweest mag u ook een mail sturen naar: pkn.oldeberkoop@gmail.com

Inleveren van de kopij voor de Bonifatius Bode: 6-4 uiterlijk 10 nov. 2017 bij Joukje Bakker de Haan: joukjebakker@telfort.nl