Vorming & Toerusting

Vorming en toerusting 2016

 

Elk seizoen wordt er door de kerkelijke gemeenten in Gorredijk, Jubbega Katlijk/Mildam, Langezwaag, Lippenhuizen/Hemrik, Olde en Nijeberkoop en Oude en Nieuwehorne een gezamenlijk programma “Vorming en Toerusting” opgesteld.

Dit zijn meestal activiteiten die zeer interessant zijn.

Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten die de komende tijd georganiseerd zullen worden:

 

Datum Tijd Leiding Onderwerp en plaats
 
12 maart 10.00 tot 14.30 Pastoor M.Tiesinga Workshop geschriften en liederen Hildegard von Bingen

 

5 april 20.00 uur Ds. G.Martens Het levensgevoel van Prediker

„het Trefpunt” Schoterlandseweg 74 Mildam

26 april 18.00 tot 23.00 uur Rabbijn T.Benima uit Amsterdam De Pesachmaaltijd waaraan u kunt deelnemen.

Sjoelstrjitte 16 Gorredijk

 

Om u op te geven voor bovenstaande activiteiten en voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mevr. T. Nijzing tel. 0513-542073